Aniello Desiderio plays Domeniconi: Koyunbaba 1° mov.